Donationer og fradrag

Du kan desværre ikke få et skattefradrag på din medlemsdonation hos Karamoja Child Care, da SKAT stiller følgende krav til til os som forening, for at vi kan blive godkendt til at modtage gaver, der er fradragsberettiget:

  • Foreningen skal have en årlig indtægt på mindst 150.000 kr.
  • Foreningen skal dokumentere at den modtager mere end 100 gavebeløb på minimum 200 kroner om året.
  • Foreningen skal have en demokratisk valgt bestyrelse.
  • Foreningen skal have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer.

Du kan læse meget mere om fradrag for donationer til velgørende organisationer på skat.dk (Ligningsloven §8 A) eller på
https://frivillighed.dk/guides/skattefrie-gaver-til-foreninger